Планирани радови на мрежи

Електродистрибуција Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових купаца. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

Због тога се предвиђени радови унапред планирају, а сви јавни медији се благовремено, три дана унапред, обавештавају о терминима искључења и купцима који ће остати без напона.

 

Добра сарадња ЕДБ-а са Земуном

Електродистрибуција Београд је недавно инсталирала и пустила у погон нову нисконапонску трафостаницу у земунском насељу Плави хоризонт. Трафостаница се налази у Улици Николаја Салтикова и њеним пуштањем у рад растерећене су постојеће стубне трафостанице. За становнике овог земунског насеља тако је обезбеђено квалитетније напајање електричном енергијом. То значи и крај проблемима у снабдевању због преоптерећености мреже који су били присутни у зимском периоду.

Више ...

„Стодесетка“ ниче на Новом Београду

ЕДБ гради нову високонапонску трафостаницу

Електродистрибуција Београд је 26. августа, у присуству представника пројектаната, градитеља и медија, свечано обележила почетак радова на изградњи трафостанице 110/10 kV „Београд 41 – Блок 32“, у централној зони Новог Београда. Ова зона је, према Генералном урбанистичком плану Београда до 2021. године, намењена за јавне службе, објекте и комплексе.

Више ...

Похвале Инфоцентру и диспечерима

На адресу Инфоцентра у петак, 25. јула, стигао је мејл којим је наш суграђанин упутио љубазне речи похвале диспечерској служби и оператерима Инфоцентра, задовољан њиховом експедитивношћу, брзим реаговањем и отклањањем проблема.

У допису се наводи следеће: 

Више ...

Замена трафостаница типа „кула“

Електродистрибуција Београд је овог лета започела реализацију значајног пројекта којим ће још једном потврдити да се овде увек радило по највишим европским стандардима. У питању је замена трафостаница типа „кула“ савременим полуукопаним, која се реализује у надлежности три ЕДБ дирекције и то градске, приградске и управљања.

Више ...

Железник ТС 35/10 kV

Крајем августа Зоран Рајовић, директор ПД „ЕДБ“, представници пословодства и сарадници, обишли су новоизграђену трафостаницу 35/10 kV „Железник“.

Потреба за изградњом нове трафостанице јавила се са повећањем броја купаца због изградње нових стамбених и пословних објеката на овом конзуму, што је резултирало порастом оптерећења и испоручене електричне енергије.

Више ...