Основни подаци

 

У поступку усклађивања организације, рада и пословања јавних електропривредних предузећа у којима Јавно предузеће "Електропривреда Србије" има оснивачка права у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије ("Службени гласник РС", број 12/2005), донета је Одука о измени одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије.

Основна делатност друштва је дистрибуција ел.енергије купцима са ширег подручја града Београда.

Београд је пре већине европских и светских метропола добио електрично осветљење. У београдској вароши 1893. године упаљена је прва електрична сијалица. Тадашња градска управа бирајући између електричног и гасног осветљења, определила се за савременије научно-техничко достигнуће.

Назив друштва:
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција - Београд", д.о.о. Београд

Скраћена ознака фирме:

"ЕДБ", д.о.о. Београд

Седиште друштва:

Масарикова 1-3, Београд

Пореско идентификациони број (ПИБ):

100001378

Матични број друштва:

07005466

 

Добродошли!